Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Hana Skácalová

ekonomka

Bydliště: Valašské Meziříčí

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Jsem silně znepokojena tím, co se dnes děje. Neřešené střety zájmů našich nejvyšších vládních činitelů, vědomé nepotírání nedodržování zákonů mocných, nenápadné, ale cílené a stále silnější podmaňování si občanů státu drobnými úlitbami, naopak potírání těch, kteří se snaží žít nezávisle na státu. Prosazování svých mocenských zájmů kupováním těch, kteří za groš odhlasují cokoliv. To všechno je přece to, co jsme si všichni posledních 30 let tak hlídali a proti čemu jsme se stavěli. Dnes mám ale pocit, že tento odpor slábne a začíná to být občanům naší republiky jedno. Mě to ale vadí stále více. Proto chci změnu a chci pro ni něco udělat. I na úrovni našeho kraje.

Co chci změnit v regionu

Lidé si obecně myslí, že kraje toho moc neovlivní, že se jimi víceméně jen prolévají peníze státu. Dnes ale vidíme, že tomu tak úplně není. Stačí jeden mega pomník za miliardy a kraj zadluží každého svého obyvatele na roky dopředu. Třeba jedním těsným hlasováním krajských zastupitelů, bez přípravy, bez podkladů, bez řádné diskuse., bez koncepce. A pak nezbudou peníze na moderní dopravu, na školství, na podporu cestovního ruchu. Chci opět kvalitní střední školy, chci masivní rozvoj moderní hromadné dopravy a služeb spojených s cestováním.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem ekonomka, prošla jsem samosprávnými agendami na městském úřadě v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu. Z té doby jsme nasbírala zkušenosti s přebujelou administrativou, např. dotační. Složitou vymahatelnost našich zákonů jsem zase velmi zblízka okusila v pozici městského strážníka, ve které jsem působila čtyři roky po svém zvolení zastupitelkou města. Dnes jsem se vrátila zpět k ekonomice, a to ve státní kulturní instituci. Rozumná ekonomika samosprávy a snižování administrativy, to jsou mé priority.

Profesní CV

Vysoká škola Báňská, Ekonomická fakulta, obor Systémové inženýrství, v letech 1992-2005 referent odboru školství kultury a sportu MěÚ ve Valašském Meziříčí, od roku 2005-2014 v pozici jeho vedoucí. V roce 2014 jsem vstoupila do ODS a stala se v komunálních volbách zastupitelkou města. Pro střet zájmů jsem z funkce dobrovolně odešla a stala se městským strážníkem. Od roku 2019 dosud pracuji jako ekonomka ve Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Dodnes jsem zastupitelkou města Valašské Meziříčí, členkou finančního výboru města a školské komise.

Osobní profil

Vdaná, dvě dcery. Cyklistika, cestování, kuželky a zahradničení.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace