Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Lubomír Traub, MSc.

bankovní manažer

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chci, aby se do krajské politiky vrátila slušnost a respekt k lidem a zákonům. Politika ODS je mi velmi blízká a koresponduje právě s těmito hodnotami a principy. Ve Zlínském kraji pracuje spousta slušných, zkušených a rozumných lidí. Nastal čas spojit sílu a odhodlanost všech těchto lidí a vybudovat si náš kraj takový, kde budeme žít spokojeně nejen my, ale také naše děti a další generace. Svou pracovitostí a cílevědomostí chci tyto hodnoty a principy ve Zlínském kraji naplnit.

Co chci změnit v regionu

Chci v našem kraji zodpovědnou a smysluplnou finanční politiku, bez prázdných slibů a populistických hesel. Chci pro nás zajistit odpovídající zdravotní péči a zaměstnanost v oboru zdravotnictví, abychom se nemuseli bát chybějících lékařů, sester a zdravotního personálu. Chci zodpovědné posouzení všech možností dalšího rozvoje zázemí pro zdravotní péči tak, abychom se nemuseli obávat vejít do budov a ambulancí, ale zároveň nedovolím nesmyslně zadlužit naši a také budoucí generaci plýtváním veřejnými prostředky.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Mám dlouholeté zkušenosti z finanční sféry, konkrétně z bankovnictví a pojišťovnictví. Právě proto bych se chtěl věnoval oblasti krajských financí, ve které chci nastavit podmínky tak, aby veškeré finanční prostředky byly odpovídajícím způsobem alokovány ve prospěch všech oblastí veřejného života. Budu podporovat zacílení na konkrétní uživatele a rozhodně zamezím bezhlavému plýtvání veřejných finančních prostředků.

Profesní CV

International Business School, téměř 30 let práce v oblasti ochodu a financí - manažer v prostředí nadnárodních bank a pojišťoven

Osobní profil

Partnerka, dvě děti. Turistika, lyžování .

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace