Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Mgr. Roman Hoza

starosta města Hulína

Bydliště: Hulín

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

V zastupitelstvu chci prezentovat a prosazovat liberálně konzervativní názor na řešení všech témat, která má Zlínský kraj v kompetenci. Chci krajskou politiku více zaměřit na potřeby obcí kraje, vrátit jí slušnost a respekt k zákonům. Ke strategickým rozhodnutím hledat podporu odborníků, veřejnosti a širokou politickou shodu v orgánech kraje. Dělat prostě skutečnou politiku.

Co chci změnit v regionu

Významnou bude hned po volbách otázka variant řešení problematiky nemocnice T. Bati. Přikláním se k rekonstrukci stávající nemocnice, případně vybudování nové, pokud to bude ve finančních možnostech kraje a s přiměřenou kapacitou potřebnou k zajištění zdravotní péče zlínské aglomerace. Její výstavba nesmí omezit investice v ostatních oblastech v kompetenci kraje a nesmí omezit úroveň zdravotní péče poskytovanou ostatními nemocnicemi, zejména Kroměřížskou. Ke změně musí dojít v oblasti dopravní obslužnosti kraje. Stávající nastavení je nehospodárné! Investice do vzdělávání musí podpořit kvalitu absolventů škol a zároveň musí kraj podniknout kroky, které zabrání odchodu mladých vzdělaných lidí z regionu.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem profesně učitel, pracoval jsem jako školní inspektor. Rád bych se věnoval školství, jako starostu mě zajímá i oblast rozvoje kraje, příprava strategických dokumentů a rozvojových projektů, vztahy kraje s obecními samosprávami, jejich sdruženími, sítí místních akčních skupin apod. Blízko mám i k oblasti sociálních služeb, kde bych rád využil dobrých vztahů s lidmi z praxe a zkušeností se zakládáním sociálních služeb ve městě. Zajímá mě i problematika dopravní infrastruktury.

Profesní CV

Gymnázium Kroměříž, PdF UP Olomouc – učitel 1. stupně ZŠ abs. 1989, postgraduálně pedagogika, školský management 1996. Učitel, ředitel školy 1994 – 2000, školní inspektor 2000- 2004, zastupitel a radní v Hulíně od r. 1994, místostarosta 2004 - 2006, od 2006 starosta města doposud. Člen zastupitelstva Zlínského kraje 2004-2008, člen výboru pro školství, člen, později předseda výboru pro dopravu. V tomto volebním období člen výboru pro zahraniční záležitosti ZZK. Člen ODS od r. 1998, postupně předseda MS, momentálně předseda oblastního sdružení Kroměříž.

Osobní profil

Ženatý, tři synové Roman 30, Tadeáš 26, Stanislav 16. Zahrada, včelařství, hudba, aktivně hra na kytaru, kontrabas atd.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace