Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Štěpán Slovák

právní asistent, student

Bydliště: Luhačovice

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Celá Česká republika se potýká s nárůstem administrativní zátěže pro podnikatele, ale i pro ostatní obyvatele. Menší kraje, jako náš Zlínský, se s tímto potýkají mnohem hůře než kraje ekonomicky silnější. V našem kraji jsou nízké mzdy a netáhne mladé obyvatele. Často se sem jen vracejí na stáří. Chci zapojit do života kraje mladé, schopné angažované lidi, aby pracovali nejen v Praze, Brně či v zahraničí, ale aby vybudovali kraj, ve kterém mohou zůstat po celý život, aniž by byli nuceni mít mnohem nižší příjmy a životní úroveň než jejich kolegové ve velkých městech. Toto lze změnit přípravou co nejlepšího prostředí pro podnikání, pravidelnými setkáváním se živnostníky, menšími i většími společnostmi z našeho kraje a realizací výstupů z nich nejen na předvolebních letácích. Úspěšné podnikání lze rozjet i v našem kraji, ale za velmi složitých podmínek, ty chci zjednodušit a zpřehlednit i pro občany, kteří třeba nemají dostatečný vstupní kapitál.

Co chci změnit v regionu

Ve Zlínském kraji budu podporovat tradiční akce typu Jízda králů, Otevírání pramenů či Slavnosti vína. Budu aktivně připravovat smysluplné projekty, stavby nejen nových silnic, ale opravy silnic nižších tříd. O našem kraji musí být více slyšet i v pozitivní rovině, nejen ohledně nejasností se stavbou nové nemocnice.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Rád bych se věnoval hospodaření kraje, zdravotnictví a podpoře místní lidové kultury. Málokdo si uvědomuje, že krajské zastupitelstvo má zákonodárná iniciativu a může tak pozitivně ovlivnit život v celé České republice.

Profesní CV

Pocházím z Luhačovic, kde jsem vystudoval místní ZŠ. Po absolvování Gymnázia a JŠ ve Zlíně jsem začal studovat Právnickou fakultu Karlovy univerzity, kde jsem momentálně ve 4.ročníku. Pracuji v renomované mezinárodní advokátní kanceláři a zároveň ve zdravotnictví, a to v rozvíjejícím se holdingu. Věnuji se obchodnímu právu, zejména právu obchodních korporací a jejich řízení, dále také právu zdravotnickému. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 jsem byl jakožto nejmladší kandidát za ODS na dvanáctém místě.

Osobní profil

Svobodný. Právo, folklór, vesnický fotbal, házená, kultura

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace