Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Zdeněk Babulík

jednatel společnosti

Bydliště: Štítná nad Vláří-Popov

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chtěl bych se zaměřit na zlepšení života v našem kraji, tzn. dobudování infrastruktury, aktivní ochrana přírody a zadržování vody v krajině vč. zrušení meliorací. Zlepšení práce kraje se zájmovými a sportovními spolky jako např. práce s mládeží, podpora aktivního zapojení obcí, měst i samotných občanů při realizaci projektů zájmových činností, vč. transparentního vedení dotací.

Co chci změnit v regionu

V kraji citelně chybí obchvaty měst, napojení na celostátní infrastrukturu a zrychlení těchto staveb ve smyslu osobního a intenzivního jednání se spolky, které tyto důležité projekty blokují. Vytvoření skupiny (inženýring) na stavební projekty financované krajem a to pro tendrování jednotlivých specializovaných dodavatelů částí projektu.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Celý profesní život se pohybuji ve stavebnictví a proto mohu nabídnout zkušenosti v tomto odvětví. Také, jako jednatel firmy se pohybuji v investičním prostředí a mám zkušenost s jednáním při realizaci stavebních projektů. Díky dětem se zapojuji do problematiky zájmových a sportovních spolků.

Profesní CV

SOU Otrokovice, od roku 1992 jsem jako OSVČ a později i jako zaměstnanec pracoval ve stavebnictví. Od roku 2007 jsem majitelem a jednatelem stavební firmy. Od roku 2018 provozuji restaurační zařízení. Od roku 2009 jsem předsedou buňky ODS Štítná nad Vláří.

Osobní profil

Rozvedený, dvě děti. Sport, myslivost, fotografie, cestování.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace